Gedigen trädvård med Trädvårdsplan Jönköping

Begär kostnadsfri offert

Är du i behov av våra arboristtjänster? Behöver trädet beskäras, besiktas eller fällas? Då ska du vända dig till oss. Begär en kostnadsfri offert så återkommer vi till dig snarast.

Begär offert Trädvårdsplan Jönköping har skapat vacker väg

Låt oss sköta vården av ditt träd

Trädvårdsplan Jönköping skapar vackra miljöer

Regelbunden trädvård av certifierade arborister

Har du ett större område av mark med ett flertal träd? Då kan vi på Thiboms Trädvård hjälpa dig genom en inventering, att ta fram en trädvårdsplan. Med gedigen kompetens och lång erfarenhet av trädbeskärning, trädfällning, trädbesiktning med mer kan vi erbjuda våra kunder en trädvårdsplan för att säkerställa trädens behov.

Inventering av träd - Vi har trädinventering för ditt behov

Vi erbjuder inventering av träd för kyrkogårdar, kommuner och andra aktörer såsom bostadsbolag och bostadsrättsföreningar.

 

Träd är mycket värdefulla för oss människor. Det har exempelvis följande egenskaper:

  • De ger oss ren luft att andas.
  • Ger skugga och skydd under varma dagar.
  • Tar hand om regnvatten vid skyfall.
  • Lagrar koldioxid
  • Boplatser för fåglar och insekter.

 

Trädinventering ger oss en bra måttstock på eventuella åtgärder som kan förlänga trädens ålder. Och det viktiga bidrag det ger människan. Ett vuxet träd ger ett mångdubbelt värde än ett nyplanterat. Därför är det viktigt att ta hand om de äldre.

 

Innan man gör en invetnering av träd är det av största vikt att veta syftet med inventeringen. Den måste bli effektiv och uppfylla beställarens, alltså dina, önskemål. 

 

Vid en inventering används "Standard för trädinventering i Urban miljö Version 3.0"

Ha bättre koll på träden med trädvårdsplaner

Efter en trädinventering har man den information man behöver för att skapa en trädvårdsplan.

 

Trädvårdplanen är ett dokument som beställaren kan följa och planera in de åtgärder som behöver göras. Här finner du även åtgärder som förebygger skador som kan uppstå och förlänga ett träds livslängd. Den ger även rätt förutsättningar som gör det säkert för människor att vistas i trädets närhet.

 

Vi dokumenterar självklart noggrannt vad för åtgärder som vidtas, när och hur. På så sätt kan du på ett djupare plan följa trädens utveckling och förebygga oönskade kostnader, risker och skador. Vi erbjuder även nyplantering av träd.