Trädbesiktning i Jönköping

Begär kostnadsfri offert

Är du i behov av våra arboristtjänster? Behöver trädet beskäras, besiktas eller fällas? Då ska du vända dig till oss. Begär en kostnadsfri offert så återkommer vi till dig snarast.

Begär offert Trädbesikning Jönköping - Thiboms Trädvård

Upptäck eventuella riskträd i tid med regelbunden trädbesiktning

Eventuella riskträd som identifieras vid trädbesiktning

Hur mår ditt träd? upptäck trädsjukdomar

Vill du veta hur ditt träd mår? Har du upptäckt att det sipprar ut vätska från stammen eller ser marken ut att röra sig vid hård blåst? Oavsett vad det är kan vi ställa en diagnos genom en trädbesiktning i Jönköping med omnejd. Träd är viktiga för vår jord och miljö. Träd ger liv och bidrar till ren luft. Träden påverkar även vår hälsa, välmående och trivsel. 

Riskbedömning av en trädexpert

Genom att låta oss utföra en dokumenterad trädbesiktning kan vi upptäcka eventuella riskträd i tid och då kan vi vidta lämpliga åtgärder för att minimera olycksrisker för omgivningen. Thiboms Trädvård är certifierade av ISA (international society of arboriculture) för TRAQ (tree risk assessment qualification).

Okulär besiktning

I en okulär besiktning bedömer vi trädets hälsa och vitalitet. Vi inspekterar rot, stam och gren - bladverk. Även historiken av trädets omgivning har stor betydelse. Efter besiktningen lämnas ett åtgärdsförslag.