Trygg Trädbeskärning i Jönköping

Begär kostnadsfri offert

Är du i behov av våra arboristtjänster? Behöver trädet beskäras, besiktas eller fällas? Då ska du vända dig till oss. Begär en kostnadsfri offert så återkommer vi till dig snarast.

Begär offert Trädbeskärning Jönköping före

Före trädbeskärning

Trädbeskärning Jönköping efter

Efter trädbeskärning

Vi tar hand om träden för vår natur

Trädbeskärning Jönköping trädkrona

Träden är livsviktiga för oss och bidrar med en mängd ekosystemtjänster, renar vår luft och ger svalkande skugga vid värmeböljor. De fångar regnvatten, lagrar koldioxid och ger boplats för fåglar och insekter. Att vara i närheten av träd och grönska minskar stress. Människor som lever i områden med hög trädtäthet visar också tydligt färre sjukdomar kopplade till hjärta och ämnesomsättning. Vi arbetar i Jönköping med omnejd och vill att alla träd i området ska leva länge och må bra. Med vår erfarenhet och kompetens utför vi trädbeskärningen korrekt och efter dina önskemål i harmoni med trädets bästa.

Varför bör trädbeskärning utföras?

Träd växer och kan i vissa fall ge oönskad skugga, grenar kan växa sig för stora och skymma utsikten. Man upplever att trädet blivit för stort. Det finns flera sätt att beskära ett träd som gör att trädet kan få leva kvar istället för att fällas. Då kan det vara dags att anlita en arborist för att säkerställa att trädet behåller sin prakt och därmed sin hälsa och fortsätter att vara till glädje för människan.

Beskära fruktträd

Genom att följa trädets växtsätt och form får man ett friskt och vackert fruktträd. Men det gäller att börja från början med rätt beskärning. 
Att beskära äldre och eftersatta fruktträd kräver försiktighet och tålamod. Det tar lång tid att återskapa ett bortglömt träd. Att avlägsna för mycket på en gång stressar trädet och nästa säsong är man tillbaka på ruta ett.
Underhållsbeskärning innebär att man avlägsnar döda, skadade, korsande och grenar som sitter för tätt. Vattenskott avlägsnar man ca 1/3 av under en längre tid. Resultatet ger ett friskare träd med bättre frukt.

Beskära äppelträd

Träden mår bäst av en kontinuerlig lätt beskärning med små snitt. Stora snitt orsakar svampangrepp som ger röta. Har man mycket vattenskott pga hård beskärning avlägsnar man 1/3 av skotten per säsong.

Beskära päronträd

Vid beskärning av päronträd ska man gå varsamt fram och den stora anledningen är att trädet faktiskt inte behöver beskäras särskilt ofta eller mycket. Vid en beskärning behöver man egentligen enbart ta bort döda grenar, samt de grenar som växer inåt eller uppåt i trädet och toppa de skott som är för långa.

Beskära plommonträd

Vid beskärning av plommonträd är det inte tidpunkten utan tekniken som avgör när man kan beskära det. Att beskära ett plommonträd hårt som ett gammalt äppelträd förstör trädet och orsakar oftast grentorka och ingen nytillväxt, annat än möjligen rotskott. 

Större ingrepp görs på senvintern, mindre ingrepp och gallring av smågrenar görs med fördel under JAS

Beskära körsbärsträd

Körsbärsträd är ofta ”självgallrande” och kräver i regel bara en försiktig gallring av torra grenar, samt smågrenar som växer åt fel håll eller skaver på varandra. Detta går utmärkt även på vårvintern.

Låt ett proffs beskära träd åt dig

Thiboms Trädvård har en lång erfarenhet och stor kunskap. Är du i behov av trädbeskärning i Jönköping med omnejd ser vi till att det blir rätt utfört. Vi hjälper er med rådgivning att välja rätt metod för beskärning. Felaktig beskärning kan leda till att trädet kan utgöra en risk och måste i värsta fall fällas. Låt oss som är professionella arborister beskära träden och hålla dem friska.